Buurtpreventie

09-11-2021: De Blauwe Barometer op AAFM

Coördinator Remco Metz was op dinsdag 9 november te gast bij de radioprogramma De Blauwe Barometer op AAFM.
Dit is om ons als Buurtpreventie Schelfhorst meer bekendheid te geven over wie we zijn, wat we doen en waar we voor staan.

Deze uitzending is hier te beluisteren.

13-10-2021 – Hoe inbraakgevoelig is Schelfhorst (AAVisie)

De gemeente Almelo heeft het thema veiligheid hoog op haar agenda staan en vindt dat haar inwoners zich veilig moeten voelen binnen de gemeente grenzen. Om die veiligheid te kunnen waarborgen werken een aantal instanties en vrijwilligers samen zoals de wijkagent, de wijkondersteuner, de wijkregisseur en buurtpreventie Schelfhorst.

Organisatie preventie
Buurtpreventie Schelfhorst organiseerde in de aula van het Canisius Almelo een informatieavond om de inwoners van de Schelfhorst erop te attenderen dat je ook zelf een hoop kunt doen om het inbrekers niet te makkelijk te maken en werden daarin bijgestaan door voormalig inbreker Evert Jansen die in 2006 meedeed aan het Avro-programma ‘De Inbreker’ en vandaag zelf in de wijk op pad ging en liet zien hoe makkelijk je bij mensen kunt inbreken. Openstaande poorten en achterdeuren die niet op slot waren, overal waar hij naar binnen was geweest liet hij in filmbeelden zien en een aantal van zijn proefslachtoffers waren ook aanwezig in de zaal.

Buurtpreventie
Buurtpreventie zoekt nog mensen die twee avonden in de maand willen meelopen om de wijk veiliger te maken, mocht u interesse hebben kijk dan op www.buurtpreventieschelfhorst.nl of kijk op facebook bij Buurtpreventie Schelfhorst Groep waar ook de wijk app schelfhorst te downloaden is.

Bron: AAVisie

23-01-2019 – Burgemeester loopt mee met buurtpreventie (AAVisie)

Een jaar geleden werd buurtpreventie de Schelfhorst een feit. Burgemeester Arjen Gerritsen kwam poolshoogte nemen en liep een avond mee om te kijken wat de vorderingen waren.

Paula Bokhove, coördinator buurtpreventie de Schelfhorst, meldde dat de sociale controle meer inhield dan alleen het betrappen van inbraak, plundering of vernieling. Het onderhouden van contact met de jeugd uit de wijk, is een pre voor buurtpreventie.

Bron: AAVisie